Hieronder vindt u het inschrijfformulier voor de lente- en zomerkampen van de VJK 2024, de kampdata en de leeftijdsgrenzen die voor de kampen worden gehanteerd.

De inschrijvingstermijn voor de Lente- en Zomerkampen loopt tot en met 31 januari 2024. Inschrijvingen van na 31 januari worden wel opgeslagen maar het ingeschreven kind zal in geval van over-inschrijving niet meeloten.

Het kampgeld dit jaar bedraagt:

  • € 160 voor het lentekamp
  • € 285 voor het elfjarigenkamp
  • € 310 voor het tweede kamp
  • € 340 voor het eerste en het derde kamp

Het kampgeld voor het eerste, tweede en derde kamp is inclusief fietshuur a € 25,-

Leest u voor het invullen van dit formulier alstublieft goed de informatie over de inschrijfprocedure van de kampen (zomerkampen en lentekampen).

Het is belangrijk dat u het opgaveformulier zorgvuldig en volledig invult. Medische informatie en persoonlijke omstandigheden dienen compleet en helder te worden beschreven.

M.b.t. de lentekampen: Het is niet mogelijk om een locatievoorkeur op te geven.

Voor de betaling gaat onze voorkeur uit naar een eenmalige machtiging.

NB: wilt u meerdere kinderen inschrijven? Vult u dan voor elk kind een formulier in.

Gegevens kamper


Mocht je over je keuze wat betreft gender in gesprek willen, geef dit aan bij bijzonderheden, dan nemen wij contact met je op.

Kamp

Geboortedata: 01-10-2013 t/m 31-12-2015
Geboortedata: 01-10-2012 t/m 30-09-2013
Geboortedata: 01-10-2008 t/m 30-09-2010
Geboortedata: 01-10-2010 t/m 30-09-2012
Geboortedata: 15-08-2006 t/m 30-09-2008

Adresgegevens

Overige gegevens kamper

Gegevens eerste ouder/voogd (contactpersoon voor en tijdens het kamp)

Gegevens tweede ouder/voogd (optioneel)

Carpooling

Betaalmogelijkheden

Als u kiest voor een eenmalige machtiging ontvangt u een email met een link om de machtiging te bevestigen. Bij betaling van een bankrekening buiten Europa (SEPA) is een eenmalige machtiging helaas niet mogelijk.Hierbij machtig ik de VJK om eenmalig het bedrag van € (...) van mijn rekening af te schrijven. Het kampgeld wordt rond 1 april 2024 afgeschreven door "Stichting VJK zomerkampen", alleen indien uw kind is geplaatst.


Indien u de bevestigingsemail niet ontvangt binnen 1 uur na verzending van dit formulier, gelieve te controleren of het bericht in uw spamfolder terecht is gekomen. Mocht het ook daar niet vindbaar zijn, dan kunt u mailen naar

Kampregels

Voor de zomerkampen maakt de VJK gebruik van twee kampterreinen: een in Diepenheim (11-jarigenkamp) en een in Stegeren (eerste, tweede en derde kamp). De terreinen liggen midden in de natuur. Tijdens deze zomerkampen zijn we acht dagen of meer midden in die natuur, met elkaar en met enige afstand tot de bewoonde wereld.

Tijdens de VJK-kampen gaan we respectvol om met de natuur en elkaar. Voor kampers is het verboden om alcohol te drinken of te roken. Mobiele telefoons worden ingenomen bij de start van het kamp en teruggegeven op de dag van vertrek.

Iedereen die op het kampterrein is, respecteert deze regels. Kampers die tijdens het kamp toch alcohol gebruiken, roken of een mobiele telefoon gebruiken worden naar huis gestuurd.

Verzenden